Sdružení cestovního ruchu

Veřejné zakázky

OPAKOVANÝ VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět:  Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění kompletní dodávky česko-polských turistických novin.

Tato zakázka je realizována v rámci projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj česko-polského pohraničí „Společné dědictví““, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského unie v rámci programu Interreg V-A- Česká republika-Polsko. 

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Více informací v dokumentaci 

Výzva k předložení nabídek

Příloha č. 2 Smlouva o dílo

Zveřejněno: 5.11.2018

VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět:  Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Kompletní dodávky turistických novin

Tato zakázka je realizována v rámci projektu „Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji“. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu, 2. výzva 2018 (dále jen „NPPCRR“)

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatelů v NPPCRR.


Výzva k předložení nabídek

Příloha č. 1 Smlouva o dílo

Zveřejněno: 6.11.2018

VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět:  Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Analýza návštěvnosti turistické oblasti Jeseníky ( Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj) a analýzy dopadu turismu v Jeseníkách na veřejné rozpočty v roce 2018

Tato zakázka je realizována v rámci projektu „Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji“. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu, 2. výzva 2018 (dále jen „NPPCRR“)

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatelů v NPPCRR.


Výzva k předložení nabídek

Příloha č. 1 Smlouva o dílo

Zveřejněno: 8.11.2018

VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět:  Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Dodání profesionálních videospotů destinace Jeseníky napříč kraji - Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj

Tato zakázka je realizována v rámci projektu „Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji“. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu, 2. výzva 2018 (dále jen „NPPCRR“)

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatelů v NPPCRR.


Výzva k předložení nabídek

Příloha č. 1 Smlouva o dílo

Zveřejněno: 8.11.2018

VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět:  Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Dodání profesionálních image fotografií destinace Jeseníky napříč kraji - Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj

Tato zakázka je realizována v rámci projektu „Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji“. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu, 2. výzva 2018 (dále jen „NPPCRR“)

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatelů v NPPCRR.


Výzva k předložení nabídek

Příloha č. 1 Smlouva o dílo

Zveřejněno: 8.11.2018

VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět:  Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Dodání webové prezentace - úpravy stávající webové prezentace a rozšíření o nové moduly  

Tato zakázka je realizována v rámci projektu „Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji“. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu, 2. výzva 2018 (dále jen „NPPCRR“)

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatelů v NPPCRR.


Výzva k předložení nabídek

Příloha č. 1 Smlouva o dílo

Zveřejněno: 8.11.2018

VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět:  Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Dodání tiskovin pro prezentaci destinace Jeseníky napříč kraji - Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj.

Tato zakázka je realizována v rámci projektu „Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji“. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu, 2. výzva 2018 (dále jen „NPPCRR“)

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatelů v NPPCRR.


Výzva k předložení nabídek

Příloha č. 1 Smlouva o dílo

Zveřejněno: 12.11.2018

VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět:  Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Dodání mediální kampaně pro prezentaci destinace Jeseníky napříč kraji - Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj.

Tato zakázka je realizována v rámci projektu „Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji“. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu, 2. výzva 2018 (dále jen „NPPCRR“)

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatelů v NPPCRR.


Výzva k předložení nabídek

Příloha č. 1 Smlouva o dílo

Zveřejněno: 12.11.2018

VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět:  Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Dodání kompletního zajištění mobilního informačního centra pro prezentaci destinace Jeseníky napříč kraji - Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj.

Tato zakázka je realizována v rámci projektu „Komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji“. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu, 2. výzva 2018 (dále jen „NPPCRR“)

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatelů v NPPCRR.


Výzva k předložení nabídek

Příloha č. 1 Smlouva o dílo

Zveřejněno: 12.11.2018