Sdružení cestovního ruchu

O nás

Ve službách cestovního ruchu pracujeme pro naše členy od roku 1999.

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) je organizací cestovního ruchu Olomouckého kraje. Sdružení vzniklo 19. 3. 1999. J-SCR usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality služeb cestovního ruchu v oblasti turistické destinace Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na odpovídající mezinárodní úrovni.

Posláním naší organizace je sdružovat a prosazovat zájem svých členů v oblasti cestovního ruchu. V praxi se jedná o celou škálu různých aktivit, od společných marketingových projektů, propagačních kampaní, konferenční činnosti, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, až po investiční a infrastrukturní projekty a podporu. J-SCR je součástí formální organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji na základě projektu organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji a je významným partnerem jak na krajské tak i národní úrovni v oblasti cestovního ruchu. J-SCR intenzivně spolupracuje se zahraničními partnery zejména z Polska, Slovenska, Německa a Rakouska.

Organizační struktura J-SCR je tvořena valnou hromadou, správní radou, která je statutárním orgánem J-SCR v čele s předsedou správní rady a výkonným orgánem v období mezi valnými hromadami, dozorčí radou, kontrolním orgánem, který je podřízen výhradně Valné hromadě. Výkonnou jednotkou rady je sekretariát, zajišťující veškerý každodenní chod organizace a náplň její činnosti. V čele sekretariátu stojí ředitel jmenovaný správní radou.

J-SCR hospodaří podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Zdroje k finančnímu zjištění jejího hospodaření jsou zejména:

 • členské příspěvky
 • příjmy z vlastní činnosti
 • dotace
 • subvence
 • dary

J-SCR je nepolitické, odborné nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob. Přidruženými členy se mohou stát i osoby fyzické. J-SCR je uznávanou profesní organizací, která odborně a efektivně naplňuje zájmy svých členů a svým dílem přispívá k rozvoji celého turistického regionu Jeseníky a Olomouckého kraje.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a řídí se Stanovami a Jednacím řádem Valné hromady.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem Sdružení, který se řídí při svém jednání Jednacím řádem Dozorčí rady a který je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě.

Členové

Předseda

 • Ing. Jiří Juřena

Členové

 • Zdeněk Tesař
 • PhDr. Marie Gronychová

Kontakt

 • Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
 • Kladská 1, 787 01 Šumperk
 • sekretariat@jesenikytourism.cz
Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem Sdružení a nejvyšším výkonným orgánem v období mezi Valnými hromadami a zajišťuje plnění usnesení Valné hromady. Rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě.

Členové

Předseda

 • Ing. Vladimír Mikulec

Místopředseda

 • Ing. Adam Kalous
 • Miroslav Jon

Členové

 • PhDr. Jan Závěšický
 • Ing. Milan Klimeš
 • Ing. Lubomír Žmolík
 • Ing. Josef Sekula
 • Mgr. Zdeněk Brož
 • Mgr. Jan Blaha
 • Ing. Roman Provazník
 • Miloslav Mika

Kontakt

 • Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
 • Kladská 1, 787 01 Šumperk
 • sekretariat@jesenikytourism.cz
Stanovy a dokumenty

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovy Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu naleznete v sekci Ke stažení/Dokumenty.